Етикетът “домашни продукти” не гарантира абсолютна безопасност и високо качество

26

Във Фейсбук групата Наука и критично мислене, д-р Стефанов, доктор по биология в направление микробиология, ензимология, молекулярна биология споменава интересно проучване, направено в Сидни, според което етикетът “домашни продукти”, продукти от щастливо отгледани животни (кокошки), продукти от свободно отгледани животни (кокошки) не гарантира абсолютна безопасност и високо качество.

“Ново проучване разкрива, че яйцата на домашните птици съдържа средно 40 пъти по-високи нива на олово (тежки метали) в сравнение с комерсиалните – от кокошки, отгледани в контролирани условия във ферми. Проучването е проведено в Сидни, където всяка втора кокошка е имала огромни количества олово в кръвта и съответно всяко второ яйце е имало съдържание на олово, което може да представлява риск за човешкото здраве. А да не забравяме, че дори малки количества олово могат да бъдат опасни за нас.

Както можете да се досетите, основният проблем на свободно отгледаните и домашни кокошки е… свободата. И околната среда. Ако околната среда, в която се намира домашното стопанство е замърсена с тежки метали и други интоксиканти, то домашните животни ги натрупват в себе си чрез самия контакт с тази околна среда, чрез консумацията на хранителни източници, замърсени с токсични вещества.

В самото изследване са били анализирани 25 000 проби от околната среда на Австралия. Основният проблем, който е будил притеснение е замърсяването с олово в различни природни източници. Очаквано количеството на олово в локалните почви корелира пряко с количеството на олово в яйцата, взети от ферми в тези райони. В някои редки случаи източник на олово може да бъде питейната вода или дори фуражът, но това са незначим брой случаи.

В анализираните яйца е открито средно съдържание на олово в домашните яйца от 301 µg/kg, а в комерсиалните (от ферми) 7.2 µg/kg. Смята се, че допустими нива са около 5 µg/kg.

Очаква се, че подобна ситуация ще бъде във всяка територия (и в България), където може да има замърсяване от тежки метали – около металургични комбинати, добивни мини и други. А в България помним истерии със замърсяване с тежки елементи от мини като замърсяване с уран, олово и други”.

Източник: Tahereh Yazdanparast, Vladimir Strezov, Peter Wieland, Yi-Jen Lai, Dorrit E. Jacob, Mark Patrick Taylor, Lead poisoning of backyard chickens: Implications for urban gardening and food production, Environmental Pollution, Volume 310, 2022, 119798, ISSN 0269-7491, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119798.

Previous articleВижте новия Ерген, за чието сърце ще се борят дамите във втория сезон
Next articleУМБАЛ Бургас прие новородено без майка, намерено на улицата
Камелия Динчева е завършила „Социология, антропология и науки за културата“ в Университет за национално и световно стопанство (УНСС), а нейните интереси са предимно в няколко области - икономика, бизнес, предприемачество, стартъп, иновации.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here