Майчинството “коства” приходите на над 7 милиона жени

78

Всяка година в Европейския съюз не се изплащат полагащи се за труд поне 242 милиарда евро поради така наречената загуба за неплатени грижи – загуба на доходи поради липсата на споделени отговорности за грижите в домакинството.

Загубата се поема главно от жените, които вършат по-голямата част от тази работа, независимо дали става дума за домакински задължения, гледане на деца или грижи за възрастни роднини, пише EUobserver.

“Неплатената работа по полагане на грижи е основната причина жените да остават извън работната сила”, коментира Лийв Вербовен, директор на Международната организация на труда (МОТ) в Брюксел, по време на дискусия за стратегията на ЕС за равенство между половете.

Около 7.7 милиона жени в ЕС не участват на пазара на труда поради отговорности, свързани с полагане на грижи. Проблемът засяга само 450 хил. мъже. В Европа 80% от грижите за близки се полагат от приятели, роднини и съседи и този труд не е платен. А там има потенциал за създаване на нови работни места.

МОТ изчислява, че неплатеният труд по полагане на грижи възлиза в световен мащаб на 16.4 милиарда часа всеки ден. Това се равнява на около два милиарда работни места на пълен работен ден.

Независимо дали е платен или неплатен, у дома или в институции за грижи, секторът е силно феминизиран.

“Всичко това оказва влияние върху икономическата независимост на жените, допринася за разликите в заплащането и пенсиите им и може да доведе до повишен риск от социално изключване и бедност”, смята евродепутатът Мария Уолш.

В допълнение към недостига на работници, нарастващата нужда от грижи през следващите десетилетия и социално-демографските промени ще изострят един вече наболял проблем. Населението на Европа застарява, раждаемостта намалява и според прогнозите на Европейската комисия броят на хората, нуждаещи се от дългосрочни грижи, ще нарасне от 30.8 милиона на 38.1 милиона до 2050 г.

Освен това условията на труд в сектора на платените грижи (около 12 милиона работници) са непривлекателни в момента отчасти поради ниските и недостатъчни инвестиции.

Неравенство в заплатите

Според доклад на PricewaterhouseCoopers (PwC), публикуван по-рано тази година, ако напредъкът към равенство между половете на работното място продължи с историческата си скорост, една 18-годишна жена, която започва работната си кариера днес, няма да достигне равенство в заплащането през целия си трудов живот.

Този напредък в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е изключително бавен през последните 10 години, с постоянна разлика в заплащането на жените и мъжете от средно 14%, което е спад само с 2.5 процентни пункта от 2011 г. насам.

Според анализа именно т.нар. наказание за майчинство (motherhood penalty) – произтичаща от отглеждането на деца загуба на доходи през целия живот на жените – се е превърнало в най-значимия двигател на разликата в заплащането между половете.

То се основава на стереотипния възглед, че жените са основните, полагащи грижи и имат задължението да си стоят у дома и да отглеждат децата си. Майките, които избират да работят, може да се възприемат като по-малко компетентни или отдадени на работата си.

Наказанието за майчинство засяга много аспекти от кариерата на жената като доходи, възможност за наемане на работа, оценки и повишения.

Някои проучвания твърдят, че майчинството води до пристрастни оценки за компетентността и ангажираността. Някои от тези оценки може да включват твърдения като:

  • Майките са отдадени на децата си повече, отколкото на работата, и следователно не могат да бъдат идеални служители.
  • Майките няма да работят, когато децата им се разболеят или ако не могат да намерят кой да се грижи за тях.
  • Майките могат да бъдат разсеяни по време на работа и да се притесняват за определени ангажименти за децата си, което намалява тяхната продуктивност.
  • Те ще имат нужда от гъвкава работна среда като дистанционна работа или на смени, за да се грижат за децата си.

Къде по света жените са най-засегнати?

Международната организация на труда (МОТ) отбелязва в свой документ от месец март, че според нови данни жените, които искат да работят, много по-трудно намират работа в сравнение с мъжете. Участието на жените на пазара на труда остава много по-ниско.

Сред хората на възраст от 25 до 54 години разликата между половете е била 29.2 процентни пункта през 2022 г., като участието на жените в работната сила е било 61.4 на сто, а на мъжете – 90.6 на сто. Наскоро актуализирани данни на статистическата служба на МОТ показват, че основен фактор, намаляващ участието на жените в световен мащаб, е отглеждането на деца.

  • При хората на възраст между 25 и 54 години с поне едно дете под шест години разликата се разширява от 29.2 до 42.6 процентни пункта, като участието на жените в грижите е 53.1%, а на мъжете е 95.7%.
  • Майките на малки деца е по-малко вероятно да участват на пазара на труда, отколкото връстниците си (“наказанието за майчинство”), докато бащите имат по-висок процент на участие (“премия за бащинство”).
  • Най-високият коефициент от 19.8% се наблюдава в страните с по-висок среден доход, което означава, че майките участват с почти 20% по-малко на пазара на труда от средното сред 25-54-годишните. В страните с висок доход е 13.2 на сто. Най-ниските съотношения се наблюдават в страните с по-нисък среден доход – 4.3%, следвани от страните с ниски доходи – 5.4%.
  • Съществуват значителни различия в участието на жените в тази възрастова група в работната сила в страните с ниски и по-ниски средни доходи, вариращи от 7 до 97%.


Някои от тези държави с високо участие в работната сила, включително много в Субсахарска Африка, може да имат по-ниски “наказания за майчинство” поради икономическа необходимост, допълването на отглеждането на деца със селскостопанската работа и наличието на роднини, които могат да помагат в грижите.

Обратно, в страните с ниски и по-ниски средни доходи със слабо участие на жените в работната сила, както е обичайно в Южна Азия, делът на жените в работната сила като цяло е малък.

Жените в страните с по-високи средни доходи и с високи доходи имат като цяло по-голям среден процент на участие на пазара на труда и могат да изпитат по-значими “наказания за майчинство” поради липсата на допълване между отглеждането на деца и заетостта, съчетано с нуклеарни семейни структури.


В анализа се стига до извода, че личните и семейните отговорности, включително неплатената работа по полагане на грижи, засягат непропорционално жените и могат да им попречат да търсят активно работа или да ограничат готовността им да работят с кратко предизвестие.

Майчинство или непълно работно време

Изглежда, разликата между половете на работното място се увеличава, когато жените станат майки. Социологът от Observatoire de Sociologique du Changement (OSC) Марта Домингес Фолгерас обяснява пред “Евронюз” какво е необходимо, за да се преодолее тенденцията.

“Майчинството е много важна фаза, по време на която разликата между половете се разширява, защото някои жени спират да работят”, отбелязва тя.

“Жените, които са се посветили на кариерата си, са по-склонни от мъжете да напуснат работата си, за да се грижат за децата си. Някои сменят работата си, други започват на непълен работен ден. Те не могат да отделят същото време на пазара на труда, докато не виждаме да е така в случая с мъжете. Някои проучвания дори показват, че има вероятност мъжете да получават по-високи заплати, когато станат родители.”

Социологически проучвания сочат, че жените, които преминават към работа на непълно работно време, в крайна сметка губят повече от гледна точка на заплатата, отколкото тези, които ползват краткосрочен родителски отпуск от работа на пълен работен ден.


“Направихме проучването в Испания”, обяснява Домингес Фолгерас. “Там и жените, и мъжете могат да вземат родителски отпуск. Но ние анализирахме жените. Те могат да вземат пълен родителски отпуск, но той е неплатен – докато други избират да работят на непълно работно време. Открихме, че в крайна сметка те губят повече, отколкото ако са взели пълен родителски отпуск. Да, те спират да работят, но отсъствието име кратко – за шест месеца или година.”

Къде в Европа е най-добре да си работеща майка?

Политиката на страните от ЕС за подпомагане на работещите майки се различава значително.

“Скандинавските страни обикновено се определят като най-грижовните към жените, въпреки че там няма пълно равенство”, казва Домингес Фолгерас.

“Но там системата като че ли работи по-добре, по-гъвкава е. Там например родителите могат да си вземат няколко дни почивка или няколко седмици, когато пожелаят (но не е задължително за дълъг период от време) едновременно. Тези отпуски са платени. И в страните, където отпуските са платени, мъжете в крайна сметка не печелят много повече.”

Работа от дома

Пандемията и ограничаването на нормалната активност заради нея доведоха до повишено прибягване до дистанционна работа, което предизвика много дискусии дали това може да помогне за създаването на по-добра среда за работещите майки.

“Разбира се, ако работите от вкъщи, тогава поне не губите време в пътуване до работа, което прави живота ви като родител малко по-лесен”, каза Домингес Фолгерас.

“Но някои проучвания показват, че мъжете и жените имат различни условия на труд, когато работят от вкъщи. Например, мъжете по време на COVID е било по-вероятно от жените да работят в отделна стая, а жените е било да стоят в една и съща стая със своите деца. Това означава, че е по-вероятно те да бъдат прекъсвани и разсейвани.”

Пропастта се стеснява

Въпреки постоянните неравенства, Домингес Фолгерас каза, че разликата намалява.

“Имаме доста добри данни, които показват, че през последния половин век жените са се променили, те прекарват по-малко време в домакинска работа и повече време в платен труд”.

“И мъжете леко са увеличили времето, което прекарват в неплатена работа. Така разликата намалява. Но това се дължи главно на промените в поведението на жените. Бих казала, че областта, в която виждаме най-много промени, е грижата за децата. Мъжете сега са по-ангажирани в грижите за децата”, отбелязва тя.

Но е необходима още работа, особено когато става дума за вкоренени нагласи. “Има много други неща, които влияят на неравенството”, продължи Фолгерас. “Например, работодателите може да се отнасят към служителите по различен начин, ако прекарват повече време със семействата си. Така че цялото общество наистина трябва да се промени.”

Източник:Дневник

Previous articleНова ало измама – от кои мобилни номера да се пазите
Next articleВ Пловдив вече има специални пейки за кърмене
Камелия Динчева е завършила „Социология, антропология и науки за културата“ в Университет за национално и световно стопанство (УНСС), а нейните интереси са предимно в няколко области - икономика, бизнес, предприемачество, стартъп, иновации.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here